Samorząd Uczniowski

KOMUNIKACJA I MEDIA

Członkowie samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej klas IV-VI, postanowili usprawnić komunikację z pozostałą częścią społeczności szkolnej. W związku z tym stworzyli blog SU, założyli ?skrzynkę pomysłów?, emalia samorządu oraz ustalili dyżury samorządu.
BLOG
Samorząd Uczniowski klas IV-VI szkoły podstawowej już od pewnego czasu prowadzi swój własny blog. Zarząd SU jednogłośnie stwierdził, że jest to dobre narzędzie do przekazywania informacji o działalności samorządu. Poza tym uczniowie naszej szkoły mają mogą wyrażać tu swoje opinie i komentować działania podejmowane przez SU.
http://su.zspmosty.pl/
FACEBOOK I STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Aby jeszcze skuteczniej dotrzeć do swych odbiorców (którymi są zarówno uczniowie, nauczyciele, jaki rodzice) opisujemy nasze działania na szkolnym facebooku oraz na stronie internetowej szkoły (gdzie mamy swoją własną zakładkę).
http://szkola.zspmosty.pl/category/su/
http://su.zspmosty.pl/
SKRZYNKA POMYSŁÓW I DYŻURY SMORZĄDU
W naszej szkole pojawiła się nowa inicjatywa. SU stworzył ?kącik pomysłów?, który zachęca uczniów do dzielenia się swoimi pomysłami, opiniami czy problemami. Do tego celu w kąciku umieszczono ?skrzynkę pomysłów?. Uczniowie mogą tą drogą dzielić się pomysłami i wychodzić z własną inicjatywą, ale również powiadamiać członków SU o zaistniałych ich zdaniem potrzebach.
Poza tym ci, którzy mają ciekawe pomysły lub chcą podzielić się z władzami SU swoimi spostrzeżeniami, opinią czy też chcą zgłosić jakiś problem, a może mają ochotę o czymś podyskutować mogą bez przeszkód spotkać się z członkami SU podczas ich dyżurów lub napisać emaila bezpośredni do zarządu SU.
M. Wojciechowska

Uwolnij oczy Lenki

Historia Lenki prawdopodobnie znana jest już wszystkim. Jej los poruszył również serca naszych uczniów, dlatego też postanowiliśmy przyłączyć się do akcji i wesprzeć dziewczynkę. Samorząd uczniowski szkoły podstawowej klas IV-VI zorganizował, przy pomocy całej społeczności szkolnej, zbiórkę pieniędzy na leczenie Lenki. W minioną środę, podczas zebrań z rodzicami, uczennice klasy szóstej sprzedawały ciasta, które upiekli życzliwi rodzice naszych uczniów. Patrycja Nadolna, Dominika Sawicka Magdalena Lasocka i Roksana Lewenko zachęcały do zakupu ciasta, rozdawały ulotki i namawiały do wsparcia Lenki.
Nie jesteśmy dużą szkołą, ale udało się nam zebrać 910 zł.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy upiekli ciasta i zaangażowali się w akcję. Bez Was akcja nie udałaby się. Pozostałym rodzicom, dziadkom, uczniom i nauczycielom jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę.
M. Wojciechowska

Święto wszystkich pań – Dzień Kobiet w naszej szkole

W tym roku Dzień Kobiet w naszej szkole był wyjątkowy…

Trzeba przyznać , że chłopcy stanęli na wysokości zadania. Tego dnia uczniowie klasy III gimnazjum już od progu witali każdą nauczycielkę uśmiechem, miłym słowem i kwiatkiem. Jesteśmy dla nich pełni uznania, gdyż była to ich samodzielna inicjatywa. O swoich Paniach nie zapomniała również męska część samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej. Chłopcy wręczyli każdej nauczycielce oraz paniom z obsługi i administracji piękne tulipany, a nasz wybitny szkolny recytator, Filip Kaźmierczak, wyrecytował dla każdej Pani oryginalne życzenia. Nasi dżentelmeni nie zapomnieli również o swoich koleżankach. Każda dziewczyna otrzymała od nich tulipana i życzenia. Aby podkreślić wyjątkowość tego święta, chłopcy przyszli do szkoły w eleganckich koszulach, a dziewczęta w sukienkach. Co to był za dzień?, gdyby tak Dzień Kobiet mógł być codziennie Emotikon grin

M. Wojciechowska

“Jesteśmy z Was dumni”

24 lutego w naszej szkole odbył się uroczysty apel “Jesteśmy z Was dumni”. Podczas tej uroczystości pani dyrektor Grażyna Górska podsumowała wyniki nauczania w minionym semestrze. Słowa uznania skierowała również ku uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią. Następnie nauczyciele wręczyli pamiątkowe dyplomy tym, którzy w I półroczu osiągnęli sukcesy zarówno w konkursach przedmiotowych, artystycznych, czy zawodach sportowych na różnym szczeblu. Podczas apelu samorząd uczniowski zdał sprawozdanie ze swej działalności w I semestrze oraz ogłosił wyniki konkursu “Klasa na medal”. W szkole podstawowej pierwsze miejsce zajęła klasa szósta, a w gimnazjum klasa druga. Wyróżnionym i nagrodzonym uczniom gratulujemy. Wszystkich zachęcamy do wzmożonej pracy w drugim półroczu i życzymy sukcesów.

M. Wojciechowska

Diagnoza – “SZKOŁA DEMOKRACJI”

 

DIAGNOZA -“SZKOŁA DEMOKRACJI”
Z przeprowadzonej przez samorząd uczniowski klas IV-VI diagnozy (którą opisywaliśmy wcześniej) wynika, że w naszej szkole musimy przyjrzeć się dokładniej trzem obszarom: działania uczniów, uczenie się i nauczanie oraz komunikacja i media. W związku z tym zarząd samorządu uczniowskiego zaplanował przeprowadzenie szerszej diagnozy wśród społeczności szkolnej dotyczącej wyżej wymienionych obszarów. Członkowie SU opracowali pytania badawcze do poszczególnych obszarów i ustalili metody przeprowadzenia badania. Na szkolnym korytarzu zorganizowaliśmy kącik szkoły demokracji. Uczniowie postarali się, aby było kolorowo i ciekawie. W ten sposób chcieli zachęcić swych kolegów do włączenia się do diagnozy, do wyrażenia swojego zdania i podzielenia się swoją opinią. Za pomocą ankiety, forum wyrazu (“drzewo dobra i zła”, “szkoła z pomysłami”), wywiadu z uczniami i dyrektorem szkoły oraz poprzez głosowanie, członkowie projektu zebrali istotne informacje w zakresie trzech obszarów.
Obszar: Działania uczniów
Społeczność szkolna mogła wypowiedzieć się jakie są dobre (mocne) i złe (słabe) strony naszej szkoły ? “drzewo dobra i zła”, poprzez głosowanie uczniowie mogli udzielić odpowiedzi czy mają wpływ na to co dziej się w naszej szkole, czy też w jakie działania chcieliby się włączyć.
Obszar: Uczenie się i nauczanie
Zapytaliśmy o to czy uczniowie znają i rozumieją kryteria oceniania stosowane przez nauczycieli oraz czy są im udzielane informacje zwrotne.
Obszar: Komunikacja i media
Poprosiliśmy uczniów o to, by wskazali w jaki sposób dowiadują się o podejmowanych przez samorząd uczniowski działaniach oraz czy wiedzą jak i komu zgłosić swój pomysł. Zebraliśmy również pomysły dotyczące tego, jaki środek komunikacji byłby najlepszy.

Ostatnim etapem naszej diagnozy było spotkanie, podczas którego dokonaliśmy analizy przeprowadzonych badań i wyciągnęliśmy wnioski do dalszej pracy. Z diagnozy wynika, że musimy popracować nad przepływem informacji między zarządem samorządu uczniowskiego a całą społecznością szkolną, należy ustalić sposób komunikowania się z dyrekcją. Poza tym dowiedzieliśmy się, że uczniowie chcą się angażować w życie szkoły i włączać się w działania prowadzone przez samorząd. Mają oni wiele pomysłów na działania, dlatego musimy systematycznie zbierać informacje o potrzebach uczniów. Jednym z naszych zadań będzie również podjęcie działań mających na celu włączenie uczniów w proces oceniania. Przeprowadzona diagnoza pomoże nam w wyznaczeniu celów i zaplanowaniu kolejnych działań.
M. Wojciechowska

“SZKOŁA DEMOKRACJI”

Jak już wcześniej pisaliśmy samorząd uczniowski szkoły podstawowej klas IV-VI uczestniczy w projekcie “Szkoła demokracji” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jednym z powierzonych nam zadań było przeprowadzenie w naszej szkole diagnozy i zbadanie w jakim stopniu jesteśmy szkołą demokratyczną. W związku z tym samorząd uczniowski zorganizował spotkanie, w którym uczestniczyła pani dyrektor, przedstawicie samorządu i chętni uczniowie naszej szkoły. Celem zebrania było zbadanie w jakim stopniu spełniamy kryteria szkoły demokratycznej. Posiedzenie rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej, która posłużyła nam do dokładnego omówienia i wyjaśnienia każdego z kryteriów. Następnie każdy indywidualnie wypełnił tabelki z kryteriami i odpowiedział na pytania czy jego zdaniem dane kryterium jest spełniane w naszej szkole. Po wspólnym przeanalizowaniu wyników okazało się, że nasza szkoła jest demokratyczna w następujących obszarach: wybory reprezentacji, podejmowanie decyzji, zasoby i kwestie formalne, szkoła otwarta. Natomiast musimy jeszcze popracować nad trzema następującymi obszarami: działania uczniów, uczenie się i nauczanie oraz komunikacja i media. A więc nie ma na co czekać, przystępujemy jak najszybciej do pracy 🙂

M. Wojciechowska

JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE…

Od 23 listopada do 4 rudnia po raz kolejny w naszej szkole została przeprowadzona akcja “Góra Grosza”. Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla rodzinnych domów dziecka. Samorząd uczniowski klas IV-VI przygotował specjalne stoisko akcji ?Góra Grosza?. Każda klasa miała tam swoją puszkę, do której mogła wrzucać pieniądze. Członkowie samorządu zachęcali swych kolegów do włączania się do działania, gdyż oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia. Każdy przynosił, tyle ile mógł. Po zakończeniu akcji uczniowie przystąpili do liczenia zebranych pieniędzy. Wspólnie usypaliśmy ?górę grosza? w wysokości 104,37 złotych. Akcja ta miała również charakter konkursu. Najwięcej zebrała klasa szósta, drugie miejsce zajęła klasa piąta, trzecie klasa czwarta.
Uczniowie naszej szkoły kolejny raz pokazali, że widząc słuszny cel potrafią się zjednoczyć i wiele zdziałać! Za Wasze zaangażowanie, włożony trud i każdy grosik ? bardzo dziękujemy.

M. Wojciechowska

JEST TAKI DZIEŃ, BARDZO CIEPŁY, CHOĆ GRUDNIOWY ….-Mikołajki w naszej szkole


Na pewno nikogo nie zdziwi fakt, że 6 grudnia naszą szkołę odwiedził święty Mikołaj. Powszechnie bowiem wiadomo, że nasza młodzież jest grzeczna i kulturalna Emotikon grin
W tym roku samorząd uczniowski szkoły podstawowej klas IV- VI stanął na wysokości zadania i jak zwykle wykazał się dużą pomysłowością i kreatywnością. Przygotował dla swych kolegów i koleżanki wiele atrakcji z okazji mikołajek.
Uczniowie mogli sfotografować się z naszym wyjątkowym gościem i przesympatycznymi śnieżynkami.
Poza tym w tym dniu działała mikołajkowa kawiarenka. Uczniowie naszej szkoły spisali się na medal i przynieśli do szkoły przepiękne świąteczne pierniczki, ciasteczka i babeczki. Szczególne podziękowania należą się najmłodszym uczniom naszej szkoły i ich rodzicom, którzy w znacznym stopniu zasilili naszą kawiarenkę. Pieniążki ze sprzedaży łakoci zostały przekazane samorządowi uczniowskiemu klas I-III oraz IV-VI.
Samorząd uczniowski klas IV- VI zorganizował dla swoich kolegów świąteczne konkursy. Przedstawiciele poszczególnych klas brali udział w różnorodnych konkurencjach. Uczniowie mieli za zadanie wykonać na czas jak najdłuższy łańcuch na choinkę, jak najładniej zapakować prezent oraz uszyć świąteczną skarpetę. Odbył się również konkurs na najładniejszą bombkę.
A każdy kto założył tego dnia czapkę Mikołaja był zwolniony z odpowiedzi.
Dobre humory i świąteczna atmosfera udzieliła się całej społeczności szkolnej.
Dziękujemy za współpracę opiekunowi samorządu klas I-III – pani M. Cynarzwskiej-Okunek.

opiekun SU klas IV-VI M. Wojciechowska

Wieczór czarów i magii

26 listopada w naszej szkole odbyły się andrzejki. W tym roku szkolnym samorząd uczniowski, w ramach konkursu, zaprosił wszystkie klasy IV-VI oraz klasy gimnazjalne do przygotowania wspólnych wróżb. Już po lekcjach i zupełnie na luzie nasi uczniowie przybyli po południu do szkoły na wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych połączonych z dyskoteką. Tego wieczoru korytarz szkolny zamienił się w ?komnatę wróżb? . Uczniowie mogli powróżyć sobie z kart, zjeść ciasteczko z wróżbą, dowiedzieć się kim będą w przyszłości, czy też jak będzie miała na imię ich druga połowa. Dla wielbicieli horoskopów przygotowano specjalne stoliki z chińskimi i numerologicznymi przepowiedniami . Wróżb było co nie miara, bowiem każda klasa przygotowała swoje stoisko z wróżbami. Był to niezwykle magiczny wieczór. Zabawa była udana. Szkoda, że ten czas tak szybko minął…

M. Wojciechowska

Halloween w naszej szkole, czyli strach ma wielkie oczy

30 października do naszej szkoły zamiast zwykłych uczniów przyszły: wampiry, kościotrupy, wilkołaki, duchy i inne poczwary z piekła rodem. W naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego obchodzono Halloween. Uczniowie, którzy tego dnia przyszli do szkoły przebrani, mogli liczyć na pobłażliwość nauczycieli. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najoryginalniejszą dynię i na najstraszniejsze przebranie. A trzeba przyznać, że pomysłów na straszne stroje nasza młodzież miała bez liku. Poza tym członkowie SU przygotowali dla uczniów klas IV ? VI zadania ? zagadki. Uczniowie musieli trochę pogłówkować, rozwiązać rebusy, krzyżówki, a czasem nawet równania, aby odnaleźć kolejną wskazówkę ukrytą na terenie szkoły i dotrzeć do celu, gdzie czekała na nich niespodzianka. Nie zabrakło również wydarzeń towarzyszących imprezie. Działała kawiarenka, w której można było skosztować przygotowanych przez uczniów potraw, które mimo iż były smaczne, to odstraszały swym wyglądem i nazwą ?. Po raz kolejny pokazaliśmy, że w naszej szkole można się nie tylko uczyć, ale również dobrze bawić.
Przedstawicielom samorządu klas I-III, IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum oraz ich opiekunom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.
M. Wojciechowska

DZIENNIK ELEKRTONICZNY

Raport z ewaluacji

Inf. dla rodz. dzieci niepełn.

Samorząd Uczniowski

Sierpień 2018
P W Ś C P S N
« Lip    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031